Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4430/00039/22102021/172251 - NFV59AI
Дата/Час: 22.10.2021 17:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628234 / 2021-09-01 / 1041 / и
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Пътува до:
Получател: "Лес Ялнаяк 2005" ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: Двадесет и първа 8, ЕИК: BG 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - Двадесет и първа 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Димитров
Спедитор: Борислав Иванов (А 6044)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 22.5 м³
Общо: 1 бр. / 45 пр.м³ / 22.5 м³
Всичко: 1 бр. / 45 пр.м³ / 22.5 м³