Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4558/00103/22102021/170319 - LP9M8MQ
Дата/Час: 22.10.2021 17:04
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност до шосето, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: ЕКО ЛЕС 2002 ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул. Янтра 26
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул. Янтра 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9403РВ
Номер на ремарке: Р2841ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Миланов
Спедитор: Антон Тончев (А6092)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 14.7 м³
Общо: 2 бр. / 30 пр.м³ / 14.7 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 37 пр.м³
Куб.м³ 17.02 м³
Общо: 3 бр. / 37 пр.м³ / 17.02 м³
Всичко: 5 бр. / 67 пр.м³ / 31.72 м³