Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00324/22102021/172913 - JB3F7LM
Дата/Час: 22.10.2021 17:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625419 / 2021-08-16 / 146 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Октай Орханов, обл. Русе, общ. Сливо поле, с. Юделник, адрес: ул. Хан Крум. 11
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: с. Юделник - ул. Хан Крум. 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7001КМ
Номер на ремарке: 0000
Километри: 0
Превозва се от: Шамсидин Ахмедов
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Колове
Брой 1
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 0.5 м³
Всичко: 1 бр. / 0.5 м³