Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6413/00071/27112021/160339 - WC0B8D4
Дата/Час: 27.11.2021 16:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №627680 / 2021-08-30 / 143 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Етър"№1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4033РК
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Станев
Спедитор: Сашко Симеонов (А-8214)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9.9 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³