Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/01103/27112021/160928 - FEFAA29
Дата/Час: 27.11.2021 16:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626396 / 2021-08-23 / 287 / д
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Нейчо Стефанов Недялков, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес:
Пътува до:
Получател: Нейчо Стефанов Недялков, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Силистра
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Силистра
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0908МС
Километри: 0
Превозва се от: Добрин Добрев
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 0.97 м³
Общо: 1 бр. / 0.97 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.15 пр.м³
Куб.м³ 0.08 м³
Общо: 1 бр. / 0.15 пр.м³ / 0.08 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3.1 пр.м³
Куб.м³ 1.7 м³
Общо: 1 бр. / 3.1 пр.м³ / 1.7 м³
Всичко: 3 бр. / 3.25 пр.м³ / 2.75 м³