Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01643/27112021/161149 - 5MWSFC9
Дата/Час: 27.11.2021 16:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609674 / 2021-04-20 / 259 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Осман Ибрям Османов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богомилци, адрес: ул. Мелник 12
Пътува до:
Получател: Осман Ибрям Османов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богомилци, адрес: ул. Мелник 12
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Богомилци - ул. Мелник 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: А6251ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Бояджиев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.56 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.56 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.24 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.8 м³