Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00469/27112021/163357 - 888D6E2
Дата/Час: 27.11.2021 16:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625423 / 2021-08-16 / 80 / о
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул. Русофили 44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3516КА
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмедов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 57
Куб.м³ 9.08 м³
Общо: 57 бр. / 9.08 м³
Всичко: 57 бр. / 9.08 м³