Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00800/27112021/164540 - 466D532
Дата/Час: 27.11.2021 16:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628840 / 2021-09-03 / 1148 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ИСУФ ЯКУБ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Къпиновци, адрес: ул. ЛУДОГОРИЕ 45
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Къпиновци - ул. ЛУДОГОРИЕ 45
Данни за ПС:
Номер на ПС: А3971ВА
Километри: 0
Превозва се от: МЕХМЕД МЕХМЕД
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 10 бр. / 1.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 11 бр. / 2 пр.м³ / 2.9 м³