Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00223/27112021/184137 - 2589D9D
Дата/Час: 27.11.2021 18:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598191 / 2021-01-22 / 301 / а
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: КВ. ЧОЛАКОВЦИ, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: КВ. ЧОЛАКОВЦИ, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - КВ. ЧОЛАКОВЦИ
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9256КК
Номер на ремарке: Р1926ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Дочев
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 18 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Всичко: 3 бр. / 44 пр.м³ / 26 м³