Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4481/00132/28112021/090503 - C677CDA
Дата/Час: 28.11.2021 09:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628107 / 2021-09-01 / 234 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ПЕТКОВ ГРУП ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. "Георги Бенковски" №7, ЕИК: 204844422
Пътува до:
Получател: ПЕТКОВ ГРУП ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. "Георги Бенковски" №7, ЕИК: 204844422
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - ул. "Упи17
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2755КН
Километри: 0
Превозва се от: Д. Николов
Спедитор: Кольо Колев (А 6539)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.36 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.36 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.12 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.12 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.48 м³