Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10583/00125/28112021/092640 - C10J59H
Дата/Час: 28.11.2021 09:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635369 / 2021-10-18 / 341 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Иван Енчев Иванов, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. В. Априлов 5
Пътува до:
Получател: Иван Енчев Иванов, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. В. Априлов 5
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - ул. В. Априлов 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0310АТ
Километри: 0
Превозва се от: Али Халим
Спедитор: Сефил Чауш (А 9199)
Дървесина: Цер
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.1 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.1 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.1 м³