Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00803/28112021/092716 - 5TC77CI
Дата/Час: 28.11.2021 09:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635339 / 2021-10-18 / 1150 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: АХМЕД АХМЕД, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул. ЛУ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 11
Пътува до:
Получател: АХМЕД АХМЕД, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул. В. АПРИЛОВ 11
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лъвино - ул. В. АПРИЛОВ 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР00648
Километри: 0
Превозва се от: АХМЕД АХМЕД
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.32 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.32 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 1.78 м³