Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/01126/28112021/094008 - 297BW32
Дата/Час: 28.11.2021 09:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634674 / 2021-10-12 / 37 / б
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Солар- Д ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна Промишлена Зона, ЕИК: 200617021
Пътува до:
Получател: Солар- Д ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна Промишлена Зона, ЕИК: 200617021
Направление: Обл. Силистра, Общ. Ситово
Адрес: с. Ситово - 44°1'30"27°1'14"
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7616АМ
Километри: 0
Превозва се от: Владимир Илиев
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³