Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00256/25052022/164152 - 9EA76ED
Дата/Час: 25.05.2022 16:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №650676 / 2022-01-18 / 1180 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Сейде Шериф шабан, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богданци, адрес: баба тонка 8
Пътува до:
Получател: Сейде Шериф Шабан, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богданци, адрес: баба тонка 8
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Богданци - баба тонка 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5030АТ
Номер на ремарке: СС1092ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Генчо николаев
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³