Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10085/00096/25052022/164514 - F82UABD
Дата/Час: 25.05.2022 16:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660818 / 2022-03-25 / 217 / е1
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т2036АК
Номер на ремарке: Т5428ЕR
Километри: 0
Превозва се от: Румен Петрор
Спедитор: Ганчо Недев (1654)
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 47
Куб.м³ 3 м³
Общо: 47 бр. / 3 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 18 м³
Всичко: 49 бр. / 45 пр.м³ / 30 м³