Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00114/25052022/164838 - 14VVIVS
Дата/Час: 25.05.2022 16:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №665755 / 2022-05-05 / 181 / и1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Симеон Халкин, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Иванковци, адрес: Иванковци
Пътува до:
Получател: Симеон Халкин, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Иванковци, адрес: Иванковци
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Иванковци - Иванковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2795ВН
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Цанков
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³