Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13093/00388/25052022/165255 - FT96TCA
Дата/Час: 25.05.2022 16:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660236 / 2022-03-21 / 106 / г
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Фикрет Мустафов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: Ул.Хаджи Димитър 5
Пътува до:
Получател: Фикрет Мустафов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: Ул.Хаджи Димитър 5
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - Ул.Хаджи Димитър 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4692АМ
Километри: 0
Превозва се от: Исмет Хайри
Спедитор: Нухран Шеремед (Б 8243)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 39
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 39 бр. / 5.5 м³
Всичко: 39 бр. / 5.5 м³