Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4444/00104/25052022/165624 - KDX6AE5
Дата/Час: 25.05.2022 16:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №665762 / 2022-05-05 / 253 / а
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПЕТКО ЦОНЕВ ГУТЕВ, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес:
Пътува до:
Получател: ПЕТКО ЦОНЕВ ГУТЕВ, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес:
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ЛОЗАРСКА 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0011ВН
Километри: 0
Превозва се от: РЕДЖЕП КИСЬОВ
Спедитор: Христо Цонев (Б1265)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.34 м³
Общо: 1 бр. / 0.34 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 3.36 м³
Общо: 20 бр. / 3.36 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.31 м³
Общо: 13 бр. / 1.31 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 17
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 17 бр. / 1.1 м³
Всичко: 51 бр. / 6.11 м³