Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00096/25052022/171336 - 0502F29
Дата/Час: 25.05.2022 17:16
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Бъчвари УПИ VII-6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7266ВМ
Номер на ремарке: ЕВ1145ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Джуров
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.34 м³
Общо: 1 бр. / 0.34 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 56
Куб.м³ 9.71 м³
Общо: 56 бр. / 9.71 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 79
Куб.м³ 8.4 м³
Общо: 79 бр. / 8.4 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 119
Куб.м³ 7.46 м³
Общо: 119 бр. / 7.46 м³
Всичко: 255 бр. / 25.91 м³