Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4444/00105/25052022/172129 - DFQB30F
Дата/Час: 25.05.2022 17:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №665762 / 2022-05-05 / 253 / а
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АТАНАС. ГЕОРГЕВ. МАНОЛОВ, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес:
Пътува до:
Получател: АТАНАС ГЕОРГИЕВ. МАНОЛОВ, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: кв. ВОЙНОВО
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - кв. ВОЙНОВО
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7513ВА
Километри: 0
Превозва се от: РАДОСЛАВ ЙОРГОВ
Спедитор: Христо Цонев (Б1265)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3.86 пр.м³
Куб.м³ 3.86 м³
Общо: 1 бр. / 3.86 пр.м³ / 3.86 м³
Всичко: 1 бр. / 3.86 пр.м³ / 3.86 м³