Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11881/00090/25052022/174913 - 9D4B5A0
Дата/Час: 25.05.2022 17:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661603 / 2022-03-30 / 274 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО3982ВР
Номер на ремарке: С3427ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Станислав Йорданов
Спедитор: Иван Колев (1596)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.36 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.36 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 44 пр.м³
Куб.м³ 24.64 м³
Общо: 1 бр. / 44 пр.м³ / 24.64 м³
Всичко: 2 бр. / 50 пр.м³ / 28 м³