Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9709/00087/25052022/183015 - 14EF8AF
Дата/Час: 25.05.2022 18:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662344 / 2022-04-06 / 99 / з2
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. Ангел Кънчев 158
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7932ВС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Георгиев
Спедитор: Красимир Михайлов (1724)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³