Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Аян Нури 0877147879
Домакин Весиле Караосман
пом.лесничей Божидар Кръстев
горски стражар Георги Георгиев
зам. директор инж.Татяна Йорданова 0884894768 tutrakan@scdp.bg
Ръководител участък ГС Борислав Димитров 0876098575 tutrakan@scdp.bg
лесничей инж. Лъчезар Ганев 0885824996 tutrakan@scdp.bg
лесничей Вероника Коцева 0887836517 veronika.koceva.tutrakan@scdp.bg
пом. лесничей Стефко Балканджиев 0885824997
Ръководител участък ГС Ангел Ранчев 0885824703
гл. счетоводител Светослава Йосифова 0885824993
Оперативен счетоводител Румяна Узунова 0887827453
зав. човешки ресурси Галина Куцарова 0887835961
горски стражар Шенол Мехмиш 0887829574
горски стражар Габриел Петров 0889230676
горски стражар Росен Шопов 0887003762
горски стражар Пламен Петров 0885824984
горски стражар Иван Тодоров 0889230683
горски стражар Дуван Рамадан 0887007050
горски стражар Валентин Наков 0889230669
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 0887332154
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч