Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Николай Златаров 0887332154
Горски стражар Росен Шопов
Тракторист Николай Досев
горски стражар Аян Нури 0877147879 tutrakan@scdp.bg
зам. директор инж.Татяна Йорданова 0884894768 tutrakan@scdp.bg
Ръководител участък ГС инж.Борислав Димитров 0876098575 tutrakan@scdp.bg
горски стражар Георги Георгиев
Лесничей инж. Лъчезар Ганев 0885824996 tutrakan@scdp.bg
Лесничей Вероника Коцева 0887836517 veronika.koceva.tutrakan@scdp.bg
Тракторист Тихомир Костадинов
пом. лесничей Ангел Ранчев 0885824703
пом.лесничей Божидар Кръстев
Главен счетоводител Светослава Йосифова 0885824993
Оперативен счетоводител Румяна Узунова 0887827453
личен състав Галина Куцарова 0887835961
Домакин Весиле Караосман
горски стражар Габриел Петров 0889230676
горски стражар Шенол Мехмиш 0887829574
горски стражар Пламен Петров 0885824984
горски стражар Иван Тодоров 0889230683