Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
ТРО Тихомир Тодоров 0884954995
шофьор Иван Маджаров 0885824998
шофьор Радослав Славов 0887831678
шофьор Мюдин Караосман 0876610911
огняр Драгомир Аврамов 0885056364
чистач Албена Алдемирова
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 0879374404
факс: 0866/ 60410
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч