ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2018г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис

27 Jun
2018
ИНФОРМАЦИЯ
За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2018г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 0887332154
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч