Пон - Пет 8:30 - 17:00

Лесовъди от ДГС Тутракан проведоха открит урок с ученици по повод Деня на земята

22.04.2024

Лесовъди от Държавно горско стопанство Тутракан проведоха открит урок с ученици от СУ "Йордан Йовков"-Тутракан по повод Деня на земята. В него активно участие взеха двадесет второкласници, които се забавляваха докато придобиваха нови полезни знания. Срещата бе осъществена по инициатива на учители от училището, които заедно със своите възпитаници залесиха десет липови фиданки в училищния двор. Горските служители от ДГС Тутракан проведоха беседа с децата относно значението на горите за живота на земята. Наред с беседата бе проведена и занимателна игра за обогатяване на знанията на подрастващите за дивите животни, обитаващи горите. В края на мероприятието всеки от участниците получи подарък Дневник на горския изследовател – кратък пътеводител за опознавателни горски разходки, разработен по методите на горската педагогика от лесовъдите на Северноцентрално държавно предприятие ДП.
Световният ден на земята ежегодно се чества от над милиард души в 192 държави по света, което го прави най-големият нерелигиозен празник. Целта му е хората по света да се обединят в защита на природата и околната среда, а предпазването и развитието на горите е задължително условие за нейното постигането.