Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отговорен служител при ТП ДГС Тутракан, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи за закупуване на горски територии

03.07.2023

Отговорен служител при ТП ДГС Тутракан, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земеделието Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.
инж. Татяна Йорданова-телефон за контакт 0884894768.