Указания за осъществяване процеса на обслужване на гражданите

17 Mar
2020
Мерки за защита и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч