Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16909 ДГС Тутракан 20.12.2021 2205,2206,2207,2210,2211,2213,2214,2215 тп,срлп,ак,глд Добив на дървесина 152,525.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16879 ДГС Тутракан 09.11.2021 Обект 4 Лесокултурни мероприятия 16,693.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел, съгласно чл.23, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, в подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н, 8-и, 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г, 13-я, 13-ц, 115-ф на територията на ТП ДГС „Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4. Виж пълна информация
16876 ДГС Тутракан 03.11.2021 21101 глд, ак Добив на дървесина 12,619.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16877 ДГС Тутракан 03.11.2021 2108 и 2109 срлп, здб, цр Добив на дървесина 7,728.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16857 ДГС Тутракан 08.10.2021 21101 глд, ак Добив на дървесина 11,955.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16857 на ДГС Тутракан от 08.10.2021 е прекратена!
16855 ДГС Тутракан 30.09.2021 2108 и 2109 срлп, здб, цр Добив на дървесина 7,056.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16855 на ДГС Тутракан от 30.09.2021 е прекратена!
16817 ДГС Тутракан 31.08.2021 обект 2 и обект 3 Лесокултурни мероприятия 126,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” в следните обекти: • Обект № 2 – подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н и 8-и с обща площ 180 дка • Обект № 3 – подотдели 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г с обща площ 132 дка Виж пълна информация
16797 ДГС Тутракан 10.08.2021 обект 2 и обект 3 Лесокултурни мероприятия 124,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” в следните обекти: • Обект № 2 – подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н и 8-и с обща площ 180 дка • Обект № 3 – подотдели 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г с обща площ 132 дка Виж пълна информация
16735 ДГС Тутракан 07.05.2021 Обект 1 Лесокултурни мероприятия 22,645.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури в междуредията в подотдели: 5-к, 10-д, 10-г, 12-к, 77-7, 11-о, 13-о, 16-ю, 11-ю, 7-у, 7-з, 11-а1, 11-б, 4-о, 8-п, 4-д, 6-з, 9-е, 9-ж2, 8-м, 8-г, 111-3, 111-5, 111-6, 13-я, 13-ц, 115-ф, 10-д, 115-р, 5-ж, 5-н, 11-з, 11-к, 16-ч, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 9-ж1, 9-з, 10-г, 10-н, с обща площ за извършване на дейността от 2066,60 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16668 ДГС Тутракан 12.02.2021 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 тп, срлп, глд, цр, кдб, мжд Добив на дървесина 131,652.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16576 ДГС Тутракан 27.10.2020 Обект 3 Лесокултурни мероприятия 13,883.92 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел и предзалесително дисковане, съгласно чл.23, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, в подотдели 111-6, 11-з, 11-к, 16-ч, 10-г, 10-д, 11-л, 11-м, 11-и, 9-ж1, 9-з, 16-у, 10-н, 5-ж, 5-н, 13-я, 21-п1, 21-д, 22-в, 115-ф на територията на ТП ДГС „Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3 Виж пълна информация
16500 ДГС Тутракан 14.09.2020 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 66,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 10-г, 10-д, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 10-н, 5-ж, 5-н, 13-я, 21-п1, 21-д, 22-в, с обща площ за извършване на дейността от 169 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16487 ДГС Тутракан 01.09.2020 2025 срлп Добив на дървесина 20,480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16488 ДГС Тутракан 01.09.2020 2026 срлп,цр,кгбр Добив на дървесина 7,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16489 ДГС Тутракан 01.09.2020 2027 акация Добив на дървесина 11,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16490 ДГС Тутракан 01.09.2020 2028 акация Добив на дървесина 10,320.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16491 ДГС Тутракан 01.09.2020 2029 акация Добив на дървесина 22,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16458 ДГС Тутракан 14.08.2020 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 66,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 10-г, 10-д, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 10-н, 5-ж, 5-н, 13-я, 21-п1, 21-д, 22-в, с обща площ за извършване на дейността от 169 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16458 на ДГС Тутракан от 14.08.2020 е прекратена!
16396 ДГС Тутракан 13.07.2020 20103 срлп,см,ела,кдб Добив на дървесина 21,150.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16396 на ДГС Тутракан от 13.07.2020 е прекратена!
16398 ДГС Тутракан 13.07.2020 2022,2023,2024 срлп,цр,кгбр,глд Добив на дървесина 31,840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация