Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6026 ДГС Тутракан 14.12.2012 Продажба на дървесина 444,255.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5894 ДГС Тутракан 28.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка живот и злополука Виж пълна информация
5730 ДГС Тутракан 09.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Гражданска отговорност", "Автокаско" и "Злополука на местата" Виж пълна информация
5733 ДГС Тутракан 09.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Живот и злополука" Виж пълна информация
5631 ДГС Тутракан 26.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Гражданска отговорност" Виж пълна информация
5581 ДГС Тутракан 24.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка и монтаж на газова уредба Виж пълна информация
5616 ДГС Тутракан 24.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка автокаско Виж пълна информация
5620 ДГС Тутракан 24.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка имущество Виж пълна информация
5451 ДГС Тутракан 12.10.2012 Лесокултурни мероприятия 24,829.72 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
5398 ДГС Тутракан 28.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка и монтаж на газова уредба Виж пълна информация
5282 ДГС Тутракан 19.09.2012 Добив на дървесина 14,868.90 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене подвоз и претоварване Виж пълна информация
4997 ДГС Тутракан 28.08.2012 Продажба на дървесина 134,007.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5002 ДГС Тутракан 28.08.2012 Добив на дървесина 29,047.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5007 ДГС Тутракан 28.08.2012 Добив на дървесина 17,069.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4148 ДГС Тутракан 31.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4598 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 28,643.50 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4607 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 64,572.10 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4601 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 91,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4604 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на дървесина 140,302.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3872 ДГС Тутракан 08.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 105,242.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация