Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5282 ДГС Тутракан 19.09.2012 Добив на дървесина 14,868.90 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене подвоз и претоварване Виж пълна информация
4997 ДГС Тутракан 28.08.2012 Продажба на дървесина 134,007.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5002 ДГС Тутракан 28.08.2012 Добив на дървесина 29,047.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5007 ДГС Тутракан 28.08.2012 Добив на дървесина 17,069.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4148 ДГС Тутракан 31.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4598 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 28,643.50 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4607 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 64,572.10 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4601 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 91,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4604 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на дървесина 140,302.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3872 ДГС Тутракан 08.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 105,242.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3780 ДГС Тутракан 21.05.2012 Продажба на дървесина 125,215.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3640 ДГС Тутракан 04.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3643 ДГС Тутракан 04.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3538 ДГС Тутракан 24.04.2012 Добив на дървесина 126,379.40 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3575 ДГС Тутракан 24.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: изораване на междуредия в горски територии - държавна собственост Виж пълна информация
3627 ДГС Тутракан 24.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури в горски територии Виж пълна информация
3396 ДГС Тутракан 23.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3547 ДГС Тутракан 23.04.2012 Продажба на дървесина 401,617.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3398 ДГС Тутракан 13.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3400 ДГС Тутракан 13.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация