Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3780 ДГС Тутракан 21.05.2012 Продажба на дървесина 125,215.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3640 ДГС Тутракан 04.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3643 ДГС Тутракан 04.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3538 ДГС Тутракан 24.04.2012 Добив на дървесина 126,379.40 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3575 ДГС Тутракан 24.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: изораване на междуредия в горски територии - държавна собственост Виж пълна информация
3627 ДГС Тутракан 24.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури в горски територии Виж пълна информация
3396 ДГС Тутракан 23.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3547 ДГС Тутракан 23.04.2012 Продажба на дървесина 401,617.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3398 ДГС Тутракан 13.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3400 ДГС Тутракан 13.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3404 ДГС Тутракан 28.02.2012 Добив на дървесина 50,504.90 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3402 ДГС Тутракан 24.02.2012 Продажба на дървесина 172,588.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3406 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 5,451.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3408 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 536.10 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3410 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 4,133.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3412 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 800.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3414 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 2,311.70 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3416 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 8,492.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3418 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,765.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3420 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,669.60 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация