Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14764 ДГС Тутракан 24.03.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС „Тутракан“ при СЦДП-ДП Габрово за 2017 година“ Виж пълна информация
14765 ДГС Тутракан 24.03.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и монитори за нуждите на ТП ДГС Тутракан при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
14545 ДГС Тутракан 20.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 37,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на течни горива чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на ТП ДГС Тутракан за 2017 г.” Виж пълна информация
Процедура № 14545 на ДГС Тутракан от 20.12.2016 е прекратена!
14670 ДГС Тутракан 20.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и монитор за нуждите на ТП ДГС Тутракан при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
Процедура № 14670 на ДГС Тутракан от 20.12.2016 е прекратена!
14682 ДГС Тутракан 20.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,113.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на земеделски операции по категории: сеитба, култивиране, пръскане, дисковане, торене и др. в земеделски земи собственост на ТП ДГС Тутракан при СЦДП-ДП Габрово”. Виж пълна информация
14579 ДГС Тутракан 08.12.2016 14.12.2016 174901, 174902,174903,174904 и 174905 тп,срлп,гбр,кл,ак,пляс,лдб Продажба на стояща дървесина корен 301,813.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Тутракан", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14580 ДГС Тутракан 08.12.2016 14.12.2016 17102,17103 и 17104 срлп,чб,цр,смпляс,ак Добив на дървесина 43,744.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14581 ДГС Тутракан 08.12.2016 14.12.2016 17101 срлп, чдб, яв Добив на дървесина 28,599.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14583 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17001 тп Добив на дървесина 10,477.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14584 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17002 срлп,цр, кл, гбр Добив на дървесина 3,452.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14585 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17003 срлп,гбр Добив на дървесина 13,201.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14586 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17004 срлп,гбр,цр Добив на дървесина 8,967.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14587 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17005 кдб, цр, мжд Добив на дървесина 3,840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14588 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17006 пляс, цр, гбр Добив на дървесина 1,447.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14590 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17007 ак,глд Добив на дървесина 1,594.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14591 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17008 ак Добив на дървесина 1,682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14592 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17009 ак Добив на дървесина 2,387.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14593 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17010 бл.кдб Добив на дървесина 1,488.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14594 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17011 глд Добив на дървесина 6,737.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14595 ДГС Тутракан 07.12.2016 13.12.2016 17012 цр,срлп Добив на дървесина 2,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация