Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан Горска сертификация оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2023 оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2022 оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2022.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2021 оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2021.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2020 оценка на въздействието от горскостопански дейности на ТП ДГС Тутракан 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2022 г. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2022 г..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2021г. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2021г..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2020 г. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2020 г..pdf
ДГС Тутракан 15.05.2023 Документ СПИСЪК на физическите лица от Община Тутракан подали заявление за закупуване на дърва за огрев от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Тутракан,за отоплителен сезон 2023-2024г. Списък на физическите лица от община Тутракан.xlsx
ДГС Тутракан Горска сертификация до заинтересовани страни - доклад ГВКС до заинтересовани страни - доклад ГВКС.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЗБУТ 2022 ЗБУТ 2022.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЗБУТ 2021 ЗБУТ 2021.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЗБУТ 2020 ЗБУТ 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ГВКС ТУТРАКАН Доклад ГВКС ТУТРАКАН.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация РЕЗЮМЕ-На анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Тутракан” Резюме-анализ резултати от проведен мониторинг-2022-Тутракан.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика за управление на горите 2023 Политика за управление на горите 2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Измерими показатели за постигане на целите на управление 2023 Измерими показатели за постигане на целите на управление 2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС“Тутракан“ 2022 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС“Тутракан“ 2022.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2022 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2022.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия в горски теринтории -държавна собственост в обхвата на ТП ДГС Тутракан през 2023година планирани горскостопански мароприятия в ГТ ,държавна собственост в обхвата на ТП ДГС Тутракан 2023.pdf