Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан 14.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставена по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата по чл.95, ал. 1 от Закона за горите чл..38-DGS-Tutrakan-2024.doc
ДГС Тутракан 29.09.2023 Документ Списък от с. Коларово списък на желаещите на с.Коларово да закупят дърва.pdf
ДГС Тутракан 29.09.2023 Документ Допълнителен списък от с. Старо село Списък на кметство Старо село.pdf
ДГС Тутракан 21.09.2023 Документ Допълнителен списък на желаещите да закупят дърва за огрев от с. Шуменци списък на желаещите на с.Шуменци да закупят дърва за огрев.pdf
ДГС Тутракан 17.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина натоварена на ТИР - в сила от 10.07.2023г. Ценоразпис за продажба на техн.дървесина натоварена на ТИР - 10.07.2023.pdf
ДГС Тутракан 03.07.2023 Нормативен документ Заповед № РД49-236/02.06.2023г. за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите. Правила за закупуване на горски територии от държавните горски предприятия по чл.163 от Закона за горите.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика за управление на горите-2023 Политика за управление на горите-2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Карта ТП ДГС Тутракан Карта ТП ДГС Тутракан.jpg
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад ГВКС-Тутракан актуален доклад ГВКС-Тутракан актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация заинтересовани страни публична покана 2023г. заинтересовани страни публична покана 2023г..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Тутракан - 2023 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Тутракан - 2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Измерими показатели за постигане на целите на управление-2023 Измерими показатели за постигане на целите на управление-2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2023 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2023 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация заинтересовани страни 2022г. заинтересовани страни 2022г..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2022 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2022 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад на ЗБУТ-2022 Тутракан доклад на ЗБУТ-2022 Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2022 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2022 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2021 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2021 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад на ЗБУТ-2021 Тутракан доклад на ЗБУТ-2021 Тутракан.pdf