Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Важно!
Недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Подай заявление
Горски дом "Узана" - м.Узана

Изцяло обновената база на СЦДП - Габрово, която се намира в местността Узана посреща посетители. Горски дом "Узана" предлага общо 40 места за настаняване, разпределени в стаи с по две, три и четири легла, както и една стая с десет.

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

31.05.2024 ДГС Тутракан Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023г.в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ТП ДГС Тутракан Свали файла
21.05.2024 ДГС Тутракан Планирани горскостопански мероприятия в горски територии - държавна собственост, в обхвата на дейност на ТП ДГС Тутракан през 2024г. Свали файла
02.04.2024 ДГС Тутракан Списък на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2024 година на територията на ТП ДГС Тутракан, община Тутракан Свали файла
02.04.2024 ДГС Тутракан Списък на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2024 година на територията на ТП ДГС Тутракан, община Тутракан Свали файла
08.06.2023 ДГС Тутракан Политика за управление на горите-2023 Свали файла
07.06.2023 ДГС Тутракан Карта ТП ДГС Тутракан Свали файла
07.06.2023 ДГС Тутракан доклад ГВКС-Тутракан актуален Свали файла
07.06.2023 ДГС Тутракан заинтересовани страни публична покана 2023г. Свали файла
07.06.2023 ДГС Тутракан Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Тутракан - 2023 Свали файла
07.06.2023 ДГС Тутракан Измерими показатели за постигане на целите на управление-2023 Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба от временен горски склад на добита дървесина по чл.111 от ЗГ Свали файла
15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 12.02.2024г. за юридически и еднолични търговци Свали файла
17.07.2023 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на технологична дървесина натоварена на ТИР - в сила от 10.07.2023г. Свали файла
13.02.2023 ДГС Тутракан И Н Ф О Р М А Ц И Я За обема и цените на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от временен горски склад от ТП ДГС Тутракан през 2023 година на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2023 – 2024 година. Свали файла
30.12.2022 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.01.2023г. Свали файла
01.07.2022 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 01.07.2022г. Свали файла
04.03.2022 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад от 01.03.2022г. Свали файла
26.02.2021 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Тутракан, считано от 01.03.2021 г. Свали файла
27.05.2020 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Тутракан през 2020 г. Свали файла
22.08.2019 ДГС Тутракан Ценоразпис на добита дървесина от франко временен склад в сечището на територията на ТП ДГС Тутракан Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини