Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11972/00132/28112021/133423 - 4CFCC2E
Дата/Час: 28.11.2021 13:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №630088 / 2021-09-13 / 254 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛЕСГРИЙН ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: УЛ.МЛАДОСТ 11, ЕИК: 201897302
Пътува до:
Получател: Лесбул Трейд Еоод, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Тутракан 1, ЕИК: Лесбул Трейд Еоод
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Тутракан 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1414АН
Номер на ремарке: СС2690ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Енев
Спедитор: Иван Енчев (А6392)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 11.55 м³
Общо: 1 бр. / 21 пр.м³ / 11.55 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 2 бр. / 41 пр.м³ / 22.55 м³