Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00259/28112021/134603 - D3392TA
Дата/Час: 28.11.2021 13:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633940 / 2021-10-06 / 170 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Ашкън Моллов, обл. Русе, общ. Русе, с. Ново село, адрес:
Пътува до:
Получател: Ашкън Моллов, обл. Русе, общ. Русе, с. Ново село, адрес: ул Мургаш 26
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Ново село - ул Мургаш 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н9070ВР
Километри: 0
Превозва се от: Станислав Иванов
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Липа
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³