Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10583/00129/28112021/135442 - RRCC200
Дата/Час: 28.11.2021 13:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635369 / 2021-10-18 / 341 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Шахин ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Христо Ботев 98, ЕИК: 118582025
Пътува до:
Получател: Салим Мехмед Салим, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: ул. Първа 56
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - ул. Първа 56
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9931РВ
Километри: 0
Превозва се от: Сунай Халил
Спедитор: Сефил Чауш (А 9199)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.34 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.34 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.34 м³