Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00364/28112021/135915 - 4B53FI1
Дата/Час: 28.11.2021 13:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598095 / 2021-01-22 / 191 / н1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Престой - овчарник
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5062АХ
Километри: 0
Превозва се от: деан дабев
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³