Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00365/28112021/143522 - E94CF1F
Дата/Час: 28.11.2021 14:36
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Пътува до:
Получател: "ТРЕЙДКОМ 2013" ЕООД, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул."Възрожденска" No 1, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - индустриялна зона Кроношпан България еоод
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6062ВА
Номер на ремарке: ЕВ3896ЕА
Километри: 0
Превозва се от: тодор яков
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Трепетлика
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 60
Куб.м³ 6 м³
Общо: 60 бр. / 6 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 29
Куб.м³ 2.03 м³
Общо: 29 бр. / 2.03 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 3 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 2 бр. / 15 пр.м³ / 9 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 96 бр. / 39 пр.м³ / 30.48 м³