Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4557/00263/28112021/155634 - FS1D9D7
Дата/Час: 28.11.2021 15:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №631545 / 2021-09-21 / 79 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Щръклево - с. ЩРЪКЛЕВО
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р8898РС
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед. Гавазов
Спедитор: Мирослав Георгиев (А6107)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 12 м³
Всичко: 1 бр. / 24 пр.м³ / 12 м³