Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00160/28112021/154448 - 472C2DV
Дата/Час: 28.11.2021 15:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №630891 / 2021-09-17 / 110 / с
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КЕДЪР ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. А. Страшимиров 73, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: с. Разделци, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кроношпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9433ВН
Номер на ремарке: ВТ8580ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Митев
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Габър
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 18 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 2 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³