Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4557/00265/28112021/165643 - FB9PUGC
Дата/Час: 28.11.2021 16:00
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул. "Прага" 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7009ВС
Номер на ремарке: А0875ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Ивелин Атанасов
Спедитор: Мирослав Георгиев (А6107)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 75 пр.м³
Куб.м³ 37.5 м³
Общо: 3 бр. / 75 пр.м³ / 37.5 м³
Всичко: 3 бр. / 75 пр.м³ / 37.5 м³