Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00549/28112021/161258 - 2W2553A
Дата/Час: 28.11.2021 16:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624706 / 2021-08-11 / 95 / е
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Айемси Груп ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул. Бузлуджа 12, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Търговище, Общ. Антоново
Адрес: с. Разделци - ул. Бузлуджа 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т4127СТ
Номер на ремарке: ВТ8552ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: МЕТОДИ МЕТОДИЕВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 24.4 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24.4 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24.4 м³