Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12945/00120/28112021/161956 - 2382575
Дата/Час: 28.11.2021 16:20
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - БазаДарилес
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7884АН
Номер на ремарке: СС0650ЕН
Километри: 0
Превозва се от: СечкинСабри
Спедитор: Невзат Хюсеин (А 7698)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 13.8 м³
Общо: 2 бр. / 23 пр.м³ / 13.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 3 бр. / 36 пр.м³ / 20.95 м³