Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00405/28112021/163706 - EDB50F0
Дата/Час: 28.11.2021 16:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635463 / 2021-10-19 / 147 / ч
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛВАИС ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Пътува до:
Получател: Феритранс Еоод, обл. Сливен, общ. Котел, с. Тича, адрес: ул. Г. Димитров 95, ЕИК: 119628707
Направление: Обл. Сливен, Общ. Котел
Адрес: с. Тича - ул. Г. Димитров 95
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН6717АМ
Номер на ремарке: ВТ1976ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Георгиев
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 47 пр.м³
Куб.м³ 30.55 м³
Общо: 1 бр. / 47 пр.м³ / 30.55 м³
Всичко: 1 бр. / 47 пр.м³ / 30.55 м³