Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4582/00262/28112021/163926 - 865FBB3
Дата/Час: 28.11.2021 16:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612518 / 2021-05-17 / 223 / з
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - Северозападна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7467КК
Номер на ремарке: Р6708ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Ивелин Атанасов
Спедитор: Ниази Рамаданов (А 8209)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 61 пр.м³
Куб.м³ 34.77 м³
Общо: 1 бр. / 61 пр.м³ / 34.77 м³
Всичко: 1 бр. / 61 пр.м³ / 34.77 м³