Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4479/00111/28112021/165041 - DCCB96E
Дата/Час: 28.11.2021 16:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635385 / 2021-10-18 / 130 / л
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - кв 103
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4030ВС
Километри: 0
Превозва се от: Дениз Юсеинов
Спедитор: Анчо Георгиев (1701)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³