Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00504/25052022/165020 - 2LE896C
Дата/Час: 25.05.2022 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640817 / 2021-12-30 / 58 / о
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н1047ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Драгнев
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.55 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.55 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.55 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.55 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.1 м³