Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4655/00266/25052022/164808 - 3F5634T
Дата/Час: 25.05.2022 16:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №664869 / 2022-04-28 / 72 / р
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Сливница. 9-Склад "Денев Лес" ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Номер на ремарке: НЕ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Пламен Петров (А 5826)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 160
Куб.м³ 13.55 м³
Общо: 160 бр. / 13.55 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 74
Куб.м³ 3.34 м³
Общо: 74 бр. / 3.34 м³
Всичко: 234 бр. / 16.89 м³